Mijn zoektocht

Op 1 januari 2017, vertrok ik, samen met mijn paard en pony, uit Nederland, om op zoek te gaan naar een mooie wereld; Een wereld die draait om waardevolle verbindingen, respect voor de natuur, en tijd is voor elkaar, in plaats van geld, macht en consumeren. Ik hoopte die te vinden in Spanje of Portugal.

Ik me onderweg inspireren door mensen die we tegenkwamen. De uitdagingen waar we voor kwamen te staan, zette ik om in levenslessen; Mijn band met Meknes en Nikka, werd sterker dan ooit. 

De mooie wereld waar ik naar op zoek was, vond ik uiteindelijk in Noordwest Spanje, in Galicië; Een dunbevolkt gebied, waar rust en ruimte is, mensen tijd maken voor elkaar, en mensen grotendeels zelfvoorzienend leven. De mooie liefdevolle wereld, waar ik naar op zoek was, bleek te bestaan.

Over mij

Als klein meisje zat ik  meestal tussen de boeken en dieren. Dat was mijn thuis. Mensen begreep ik niet, en zij begrepen mij niet. Ik voelde me daarom vaak eenzaam. Als kind riep ik al dat ik geen biologische kinderen wilde, omdat de aarde al vol genoeg was en snapte ik dat méér spullen en méér geld, niet automatisch meer geluk betekenden. 

De enorme focus op economische groei en het consumeren, begrijp ik nog steeds niet. Mij leidt het af van de dingen die er écht toe doen in het leven; het hebben van waardevolle verbindingen, ons nuttig voelen en dingen doen die ons voldoening geven. Ik probeer zo goed mogelijk voor mijn omgeving te zorgen door niet meer te vliegen, geen vlees te eten, weinig spullen te hebben en de auto minimaal te gebruiken. 

Boek

Al jarenlang was het mijn droom om een boek te schrijven. Eindelijk is het gelukt. Het boek is af. De avonturen van mijn eerste acht maanden op reis met mijn paard en pony staan op papier. Onze avonturen onderweg, maar ook de diepere inzichten die ik opdeed. Soms lijkt het een avonturenroman, dan verwijst het weer naar een meer spirituele laag, en dan laat het ons nadenken over bredere maatschappelijke thema’s. Kern van het verhaal is het houden van vertrouwen, want voor degene die loopt is er altijd een zon die opkomt.

Mijn hoop

Met mijn boek wil ik bijdragen aan een mooiere, duurzamere wereld. Hoewel we nu, verder dan ooit, af lijken te staan van een mooie, zachte, liefdevolle wereld, blijf ik erin geloven. Mijn nieuwe normaal is een wereld van verbinding met elkaar en met de aarde. Een wereld waar iedereen erbij hoort, bedrijven een (ethisch) goed bestuur hebben, en we zorg dragen voor onze planeet. Ik wil een boodschap van geloof, hoop en liefde uitdragen. Ik blijf erin geloven dat een mooie wereld mogelijk blijft.